Hoppa till innehåll
  • Filtrera
  •   Sök vidare
  • Välj din skola
Om SkolArena

Östersunds SkolArena

Lärande. Inspiration. Boktips. Information. SkolArena är en digital plattform där du hittar allt du söker - och det där extra du inte visste att du letade efter. 

Mattias Olsson, en av Östersunds kommuns utvecklare inom Barn- och ungdomsförvaltningen, sa så här inför lanseringen av Östersunds SkolArena:

-  Vi behöver ett verktyg för att öka tillgängligheten till elektroniskt material, till bibliotekets tjänster och även göra databaser vi har inom kommunen tillgängliga för skolan. Dessutom vill vi öka möjligheterna till ett källkritiskt förhållningssätt bland våra elever genom att kunna söka information från en rad olika källor. Axiells SkolArena är ett verktyg som kan hjälpa oss med det.

Vikten av att kunna söka och kritiskt värdera information framhålls också i läroplanen. Men det som är kanske mest spännande med SkolArena är att vi skapar innehållet tillsammans. Som pedagog kan du samla intressanta länkar genom funktionen "samlingar". Genom att göra en samling blir resurserna enkla att hitta både för klassen och andra som kan tänkas vilja använda dem. På Skolarena finns också möjligheten att publicera elevernas arbeten som e-böcker. Om det känns lite krångligt med samlingar och e-bokspublicering finns manualer för båda. 

SkolArena är en plats för såväl elever som lärare och föräldrar. En viktig del av Östersunds SkolArena är också att Skolbibliotekscentralen hittas här. Du som är lärare eller skolbiblioteksansvarig kan beställa boklådor, både med färdiga teman eller enligt egna önskemål, direkt via SkolArena.

Allt material som läggs upp på SkolArena - både det som kommer från oss redaktörer och från er ute i skolorna - blir sökbart. En sökning i SkolArenas sökruta ger träffar i skolbiblioteket, databaser, artiklar, samlingar och e-böcker samtidigt, så att du enkelt hittar allt intressant material.

Har du frågor, synpunkter och tips på vad som borde finnas på SkolArena? Hör gärna av dig till oss på skolarena@ostersund.se. Vi ses på Arenan!

 

Julia Sandström
Barn- och ungdomsbibliotekarie Östersunds bibliotek
Redaktör SkolArena

Ingela Halén
Bibliotekspedgog Östersunds bibliotek
Redaktör SkolArena